RODO w Belibe Sport

Opublikowano:

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy niniejszą informację na temat praw naszych klientów związanych z przetwarzanymi przez Belibe Sport Sp. z o. o. danymi osobowymi.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25.05 wchodzi w życie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Belibe Sport Sp. z o. o. z siedzibą
w Będzinie przy ul. Siemońskiej 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, weryfikacji wzajemnych rozliczeń, a także w celu kontaktu naszych sprzedawców z klientami. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wykonywanie przez administratora obowiązków podatkowych i sprawozdawczych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i realizowane w zakresie odpowiadającym tym celom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania opisanych czynności. Oznacza to, że pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości współpracy z Państwem. Przetwarzane przez administratora dane osobowe nie są przekazywane do osób trzecich ani automatycznie profilowane.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • ich poprawiania,

  • cofnięcia zgody wyrażonej na ich przetwarzanie,

  • żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

  • przenoszenia danych osobowych,

  • sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeśli w Państwa odczuciu przetwarzanie danych osobowych przez Belibe Sport Sp. z o. o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do czasu przesłania przez Państwa do Belibe Sport Sp.
z o. o. informacji o zakończeniu współpracy, cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
lub poprzez zgłoszenie sprzeciwu.

Jeśli zechcą Państwo skorzystać z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem przez Belibe Sport Sp. z o. o. Państwa danych osobowych, to prosimy o wiadomość pod adres e-mail: biuro@spinsport.pl.